Nyhet! Online provning

Nyhet! Online provning

bild

Online Testning av era säkerhetventiler.

Fjärrtek utför nu även Online provning av säkerhetsventiler.

Förklaring
Online test används för att fastställa öppningstrycket på säkerhetsventiler som är i drift. För att få fram öppningstrycket lyfts ventilens spindel minimalt med en lyftanordning. Kraften som behövs för att lyfta spindeln mäts samtidigt som spindelns rörelse, ljudet och arbetstrycket i säkerhetsventilens närhet registreras och presenteras i ett grafiskt diagram. Man kan sen utifrån dessa data beräkna ventilens öppningstryck.

Fördelar med Online testning.

- Kontroll av ventilen på plats.

- Inga driftstop eller driftsprover.

- Ventilen blir testad under normala driftsförutsättningar.

- Inget arbete med demontering eller montering.