Vi kontrollerar, underhåller, reparerar och byter ut ventiler. Vi anpassar oss efter våra kunders behov och utför service både ute i fält eller på vår verkstad.

Vi vill bidra till en minskad miljöpåverkan och våra tjänster handlar mycket om att hitta läckage som orsakar både förluster och exempelvis försämrad produktion. Vi kan även spara mycket på miljön om vi kan underhålla och serva våra kunders ventiler så att de kan fungera i många år till. Det är dessutom god ekonomi i att renovera ventiler i stället för att köpa nytt.

”Spara pengar & miljö, låt oss renovera era ventiler”

Service ON SITE

Med vår mobila verkstad kan vi erbjuda våra kunder en service som är både tidseffektiv och av hög kvalité.  Vår personal sköter nedmontering av ventiler som sedan genomgår service i vår mobila verkstad.

När det gäller säkerhetsventiler så kontrolleras ventilerna i vår provbänk. Servicen dokumenteras direkt in i vår databas för enkel åtkomst för kund. Efter utförd service monterar vi tillbaka ventilerna.

Vi har ett stort utbud gällande sliputrustning och kan slipa ventiler upp till diameter 700 på plats.

Försäljning av ventiler & reservdelar

Det kan både vara svårt och tidskrävande att hitta reservdelar eller ersättningsventiler.

Vi erbjuder våra kunder hjälp med detta. Vi har goda kontakter med leverantörer och erbjuder förmånliga priser.

KONTROLL & SERVICE AV ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

Återströmningsskydd används för att hindra förorenat vatten och andra vätskor från att komma in i tappvatteninstallationer. I standarden SS-EN 1717 kan man läsa.

”Otillräcklig eller felaktigt underhåll av en dricksvatteninstallation, inklusive återströmningsskydd, kan resultera i en försämrad dricksvattenkvalitet. Att funktionen är god skall regelbundet kontrolleras i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser”.

Produktleverantören rekommenderar att kontrollen av BA-skydd görs var 6:e till 12:e månad.

Fjärrtek har kompetens & utrustning för kontroll av återströmningsskydd från klass 1 till 4 efter utförd provning lämnas en kontrollrapport.

Om det efter mätning upptäcks att återströmningsskyddet är i behov av service kan vi även ordna detta.

ONLINEPROVNING AV SÄKERHETSVENTILER

Fjärrtek erbjuder onlineprovning av säkerhetsventiler, det innebär att vi kan kontrollera öppningstrycket på säkerhetsventilen fastän ventilen är i drift. Det finns många fördelar, se nedan exempel. 

Fördelar med Onlinetestning

– Kontroll av ventilen på plats, under normal drift.
– Inga driftstopp eller driftprover.
– Ventilen blir testad under normala driftförutsättningar.
– Inget arbete med demontering eller montering.

Service av ventiler

Vi utför service på de flesta sorters ventiler oberoende av fabrikat eller leverantör.

I vår anpassade ventilverkstad utför vi service, felsökningar och provning. Säkerhetsventiler har vi stor erfarenhet av och efter utförd service kontrolleras säkerhetsventilen i vår provbänk där kontrolleras tätheten och öppningstrycket ställs in. Om kund vill så kontrolleras och plomberas ventilen av ett tredjepartsorgan. Alla ventiler blästras och målas innan leverans.

Dokumentation

Fjärrtek använder sig av en webdatabas där alla åtgärder på de ventiler vi utför arbeten på dokumenteras. Här hittar våra kunder servicerapporter, provningsprotokoll och all övrig historik på sina armaturer.

Kunden kan enkelt sortera ventilerna efter anläggning, fabrikat mm. För ventiler med särskilda provningsintervall kan kunden här se när nästa provning ska utföras.

Vi märker alla ventiler vi utför service med ett servicenummer, detta servicenummer hittar ni i databasen och kan då enkelt hitta ventilen och se dess historik. Alla våra kunder får tillgång till detta helt kostnadsfritt.

”Vi ska ge våra kunder en service som även ger råd om åtgärder som kan förhindra framtida haverier, därför är dokumentationen en mycket viktig del i vårt servicearbete”

Mätning & SERVICE AV KONDENSATAVLEDARE

En läckande kondensatavledare orsakar energiförluster, ökade kostnader och miljöpåverkan. Dessutom kan det leda till trycksättning av kondensatsystemet vilket försvårar för kondensatet från andra avledare att dräneras. En blockerad avledare kan inte dränera ångledningen, med risk för erosion, vattenslag och långa uppstartstider som resultat.

”Spara på miljön, kontrollera era kondensatavledare”

Fjärrtek erbjuder

  • Inventering och uppmärkning av anläggningens kondensatavledare
  • Mätning kondensatavledare
  • Statusrapport med beräkning av anläggningens energiförluster.
  • Åtgärdsförslag
  • Service och utbyten av trasiga, felaktiga kondensatavledare.