God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

Vi vill tacka våra kunder och alla våra samarbetspartners för det gångna året, och samtidigt önska alla ett Gott nytt 2014. Vi har under året fortsatt våran satsning på service av ventiler och det har vi fått bra respons på. Våran online utrustning och mobila verkstad...
Ombyggnad Fjärrvärme Sundsgatan

Ombyggnad Fjärrvärme Sundsgatan

Vi har nu påbörjat projektet Ombyggnation fjärrvärme etapp 13 Kolmilavägen-Sundsgatan. Det består av ca 600m DN 450 samt ca 340 m serviceledningar.Fjärrtek utför svetsning, mantelskarvning TSC och projektering av kulvertlarm.
Ventilservice på plats hos kund.

Ventilservice på plats hos kund.

Vi har nu utökat vårat utbud gällande ventilservice.Med våran lastbil med komplett inredd verkstad kan vi nu erbjudavåra kunder service på plats, allt vi behöver är 16 A uttag sen är vi igång. Bilen är komplett utrustad med provbänk, svarv, sliputrustningar,och...
Online provning Kappa

Online provning Kappa

Fjärrtek utför Online provning åt Smurfit Kappa Kraftliner. Totalt kommer vi att testa drygt 50 säkerhetsventiler med start V.15 Testerna kontrolleras av Inspecta som efter provning plomberar ventilen.