Fjärrtek utför Online provning åt Smurfit Kappa Kraftliner. Totalt kommer vi att testa drygt 50 säkerhetsventiler med start V.15

Testerna kontrolleras av Inspecta som efter provning plomberar ventilen.