Online Testning av era säkerhetventiler.

Fjärrtek utför nu även Online provning av säkerhetsventiler.

Förklaring
Online test används för att fastställa öppningstrycket på säkerhetsventiler som är i drift. För att få fram öppningstrycket lyfts ventilens spindel minimalt med en lyftanordning. Kraften som behövs för att lyfta spindeln mäts samtidigt som spindelns rörelse, ljudet och arbetstrycket i säkerhetsventilens närhet registreras och presenteras i ett grafiskt diagram. Man kan sen utifrån dessa data beräkna ventilens öppningstryck.

Fördelar med Online testning.

  • Kontroll av ventilen på plats.
  • Inga driftstop eller driftsprover.
  • Ventilen blir testad under normala driftsförutsättningar.
  • Inget arbete med demontering eller montering.